rekonštrukcia DK Ružinov

Belinského - rekonštrukcia nebytových priestorov

Hálova - rekonštrukcia nebytových priestorov